امروز:

16 آذر 1402 10:49 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران - برگزاری رویداد در خوزستان - اهواز

محورهای همایش
1.مهندسی عمران
– مهندسی سازه – مهندسی زلزله – مدیریت ساخت – خاک و پی – حمل و نقل – راه و ترابری – سازه های دریایی – آب و سازه هیدرولیکی – محیط زیست – مدیریت منابع آب – خطوط راه آهن
۲.مهندسی معماری
– مهندسی معماری – معماری منظر – مطالعات معماری ایران – مهندسی معماری اسلامی – معماری داخلی – بازسازی پس از سانحه – مدیریت پروژه و ساخت – تکنولوژی معماری – انرژی معماری – طراحی شهری – برنامه ریزی شهری و منطقه ای – مرمت و احیای بناهای تاریخی
۳.مهندسی شهرسازی
– برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مدیریت شهری – شهرسازی عمومی – شهرسازی اسلامی – نظریات شهرسازی