امروز:

16 آذر 1402 10:51 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران - برگزاری رویداد در خوزستان - اهواز

آدرس دبیرخانه و محل برگزاری :

خوزستان – اهواز – شهرک صنعتی شماره ۴ – مرکز خدمات فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان